กิจกรรมนิเทศ


การประชุมสัมมนาการนำผลสอบ O-NET ไปใช้

โพสต์23 ก.ย. 2558 20:08โดยฐิตาภรณ์ บุญประเสริฐ   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2561 00:12 ]สพม.1 จะจัดอบรมประชุมสัมมนาการนำผลการทดสอบทางการศึกษา (O-NET) สู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  ในวันที่ 30 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2558โดยมีรายละเอียดดังนี้
              วันที่ 30 กันยายน 2558 ณ ห้องประัชุมราชพฤกษ์  สพม.1 (บางแวก) เพื่อชี้แจงการดำเนินงานและการเตรียมเอกสารที่จะนำไปในวันเข้าร่วมประชุม
              วันที่ 1-2 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมบุรีธาราชาโต้ รีสอร์ท  จังหวัดชลบุรี   
       

กิจกรรมการนิเทศโรงเรียน

โพสต์23 ก.ย. 2558 19:36โดยฐิตาภรณ์ บุญประเสริฐ   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2561 00:16 ]

  


1-2 of 2