กิจกรรมการนิเทศ

  • การประชุมสัมมนาการนำผลสอบ O-NET ไปใช้ สพม.1 จะจัดอบรมประชุมสัมมนาการนำผลการทดสอบทางการศึกษา (O-NET) สู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  ในวันที่ 30 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2558โดยมีรายละเอียดดังนี้              วันท ...
    ส่ง 12 ก.ค. 2561 00:12 โดย ฐิตาภรณ์ บุญประเสริฐ
  • กิจกรรมการนิเทศโรงเรียน   
    ส่ง 12 ก.ค. 2561 00:16 โดย ฐิตาภรณ์ บุญประเสริฐ
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เครื่องมือการนิเทศ

  • Google Apps Manual by Kudosiz   0กิโลไบต์ - 23 ต.ค. 2558 09:57 โดย ฐิตาภรณ์ บุญประเสริฐ (เวอร์ชัน 2)
แสดง 1 ไฟล์จากหน้า เครื่องมือการนิเทศ

ปฏิทิน