กิจกรรมการนิเทศ

  • การประชุมสัมมนาการนำผลสอบ O-NET ไปใช้ สพม.1 จะจัดอบรมประชุมสัมมนาการนำผลการทดสอบทางการศึกษา (O-NET) สู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  ในวันที่ 30 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2558โดยมีรายละเอียดดังนี้              วันท ...
    ส่ง 16 ต.ค. 2558 07:19 โดย ฐิตาภรณ์ บุญประเสริฐ
  • กิจกรรมการเรียนรู้/นวัตกรรมบูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558 สพม.1 ได้ให้ครูจัดทำ DVD/CD กิจกรรมการเรียนรู้/นวัตกรรมการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (EIS) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ม ...
    ส่ง 12 พ.ย. 2558 18:48 โดย ฐิตาภรณ์ บุญประเสริฐ
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เครื่องมือการนิเทศ

  • Google Apps Manual by Kudosiz   0กิโลไบต์ - 23 ต.ค. 2558 09:57 โดย ฐิตาภรณ์ บุญประเสริฐ (เวอร์ชัน 2)
แสดง 1 ไฟล์จากหน้า เครื่องมือการนิเทศ

ปฏิทิน